Tất cả các khóa

[BCA] Kiến thức nhập môn của BCA Group
[BCA] Kiến thức nhập môn của BCA Group

BCA Nhập môn: những kiến thức cơ bản về văn hóa, giá trị và các quy định, hướng dẫn mà một nhân viên, đối tác làm việc trong BCA Group cần nắm vững trong giai đoạn đầu để hòa nhập tốt hơn với công ty.

[CorporateConnections] Member E-learning
[CorporateConnections] Member E-learning

Vui lòng xem qua các tài liệu bổ sung sau: 

- Hội ngộ đỉnh cao CC, Warsaw, Phần Lan, 2019 

- Tuần lễ doanh nghiệp mùa hè. CC 2021 

- Diễn đàn CC 

- Kết nối toàn cầu tạo ra sự dễ dàng 

- Câu chuyện thành công của Thành viên

CC
[BCA - A247] DISC CERTIFICATE PART I
[BCA - A247] DISC CERTIFICATE PART II
[BCA - ActionCOACH] 30X (VIE)