[BCA] Kiến thức nhập môn của BCA Group

[BCA] Kiến thức nhập môn của BCA Group

BCA Nhập môn: những kiến thức cơ bản về văn hóa, giá trị và các quy định, hướng dẫn mà một nhân viên, đối tác làm việc trong BCA Group cần nắm vững trong giai đoạn đầu để hòa nhập tốt hơn với công ty.

Phụ trách BCA Business School
Cập nhật gần nhất 20/01/2024
Thời gian hoàn thành 5 giờ 51 phút
Thành viên 16
BCA Group