[CorporateConnections] Member E-learning

[CorporateConnections] Member E-learning

Vui lòng xem qua các tài liệu bổ sung sau: 

- Hội ngộ đỉnh cao CC, Warsaw, Phần Lan, 2019 

- Tuần lễ doanh nghiệp mùa hè. CC 2021 

- Diễn đàn CC 

- Kết nối toàn cầu tạo ra sự dễ dàng 

- Câu chuyện thành công của Thành viên

Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Phụ trách BCA Business School
Cập nhật gần nhất 08/05/2023
Thành viên 2