Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Phụ trách Tô Hồng Phúc
Cập nhật gần nhất 28/07/2023
Thời gian hoàn thành 1 giờ 8 phút
Thành viên 1
  • 1. Motivators Certification Training (Vie)
  • 2. The Seven Dimensions of Motivation Aesthetic Motivator (Vie)
  • 3. The Seven Dimensions of Motivation Economic Motivator (Vie)
  • 4. The Seven Dimensions of Motivation Individualistic Motivator (Vie)
  • 5. The Seven Dimensions of Motivation Power Motivator (Vie)
  • 6. The Seven Dimensions of Motivation Altruistic Motivator (Vie)
  • 7. The Seven Dimensions of Motivation Regulatory Motivator (Vie)
  • 8. The Seven Dimensions of Motivation Theoretical Motivator (Vie)
  • 9. Scoring Motivators Part 1 – The Basics (Vie)
  • 10. Scoring Motivators Part 2 – The Word Matrix (Vie)
  • 11. Scoring Motivators Part 3 – Understanding Combinations (Vie)
  • 12. Debriefing the Motivators Report (Vie)