Tiệc tối thân mật

Đăng ký đã đóng

Buổi tiệc tối thân mật danh cho các khách VIP hát cùng
Nhạc sĩ Vũ Thành An

liên hệ

CÔNG TY TNHH BCA GROUP

87-89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10
Hồ Chí Minh 700000
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
02871077979
info@bcagroup.net

Nhà Tổ chức

CÔNG TY TNHH BCA GROUP

02871077979
info@bcagroup.net