THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM GIA BNI VIỆT NAM

Đăng ký
 
WELCOME TO BNI VIETNAM

Cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm về BNI. Vui lòng thực hiện một vài thao tác nhỏ để bắt đầu hành trình xây dựng mạng lưới mối quan hệ và phát triển kinh doanh.

Trân trọng,
BNI VIỆT NAM

liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA

Số 87-89 Đường Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Việt Nam
--CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA--

Nhà Tổ chức

CÔNG TY TNHH BCA GROUP

02871077979
info@bcagroup.net