PHIẾU KHẢO SÁT VỀ BUỔI GIAO LƯU VÀ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Đăng ký
 
WELCOME TO BNI VIETNAM
Cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm về BNI. Vui lòng thực hiện một vài thao tác nhỏ để bắt đầu hành trình xây dựng mạng lưới mối quan hệ và phát triển kinh doanh.

Trân trọng,
BNI VIỆT NAM


liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA

Số 87-89 Đường Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Việt Nam
--CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA--

Nhà Tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA

--CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA--