MSP online BTN thứ 5 ngày 24/8/2023

Đăng ký đã đóng
CHƯƠNG TRÌNH MSP ONLINE VÙNG BTN NGÀY 24/8/2023


Thông tin chương trình:
- Thời gian: 13h30 - 17h30
- Link zoom: https://bnionline.zoom.us/j/5951968904, pass 1111

- Đối tượng tham dự: TV mới, TV chưa học MSP trong 6 tháng qua
- Người điều phối: Ms.Phạm Hồng Vân

Hẹn gặp Anh/Chị trong chương trình.

Trân trọng!

VP BNI BTN

liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA

Số 87-89 Đường Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Việt Nam
--CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA--

Nhà Tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA

--CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA--