MSP online BTN ngày 15/08/2023

Đăng ký đã đóng
CHƯƠNG TRÌNH MSP ONLINE VÙNG BTN NGÀY 15/08/2023


Thông tin chương trình:


- Thời gian: 13h30 - 17h thứ 3 ngày 15/08/2023

- Link tham dự: https://bnionline.zoom.us/j/5951968904 (pass 1111)

- Diễn giả: Ms.Lisa - GĐ đào tạo quốc gia

- Đối tượng tham dự: TV mới, TV chưa hoàn thành MSP trong 6 tháng vừa qua.

Trân trọng!

liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA

Số 87-89 Đường Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Việt Nam
--CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA--

Nhà Tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA

--CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA--