LỚP ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN - LDC 2024

Đăng ký đã đóng

LỚP ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN - LDC

Khóa đào tạo dành cho những Ứng viên Giám đốc Phát triển được Vùng đề xuất tham gia huấn luyện. 

Tham gia khóa học giúp các Ứng viên được truyền lửa trong công cuộc mở rộng và phát triển mạng lưới kết nối BNI. Từ đó mang lại nhiều giá trị và cơ hội kinh doanh hơn cho tất cả các thành viên BNI.

MỤC TIÊU:

- Nắm được cách xây dựng đội ngũ và mạng lưới kết nối của mình.

- Quy trình chuyển đổi mối quan hệ từ quen biết thành thân tình để tin tưởng và tham gia trở thành Thành viên BNI.

- Rèn luyện kỹ năng dẫn dắt câu chuyện lôi cuốn và các kỹ năng mềm khác liên quan đến con người.

- Biết được giá trị thực sự mang lại cho xã hội mà bản thân mình tạo ra sau khi tham gia vào đội ngũ Giám đốc Phát triển của BNI.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Ứng viên Giám đốc Phát triển do Vùng đề cử

liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA

Số 87-89 Đường Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Việt Nam
--CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA--

Nhà Tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA

--CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA--