ĐĂNG KÝ THAM GIA ACTIONLEADERS KHÓA 2

Đăng ký đã đóng
Đăng ký tham gia chương trình ActionLEADERS khóa 2

Chương trình nâng cao năng lực Doanh nhân trong chiến lược Nâng tầm dịch vụ của BNI Việt Nam.

ActionLEADERS là chương trình gồm 12 tuần xuyên suốt thông qua Zoom Online, các Coach sẽ hướng dẫn và khai vấn những vấn đề liên quan đến bán hàng tại doanh nghiệp, từ đó sẽ phát hiện những " LỔ HỎNG" mà doanh nghiệp đang gặp phải, để từ đó có thể loại bỏ và phát triển được doanh thu. Để các kiến thức được thực tập và tạo ra được thói quen "BÁN HÀNG" tốt, lớp sẽ được chia nhóm để làm bài tập và có sự theo sát của các Coach hỗ trợ xuyên suốt.
 

liên hệ

Công Ty TNHH Business Coaching Asia

Số 89 Đường Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Việt Nam
--Công Ty TNHH Business Coaching Asia--

Nhà Tổ chức

Công Ty TNHH Business Coaching Asia

--Công Ty TNHH Business Coaching Asia--