ĐĂNG KÝ PLANNING BOOTCAMP (PBC)

Đăng ký đã đóng

Thời gian: thứ 5 - thứ 6, ngày 21 - 22/03/2024

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Giá trị đạt được:

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo Doanh nghiệp

2. Học hỏi từ các mô hình thành công về chiến lược kinh doanh thực chiến

3. Gắn kết giữa cấp quản lý và nhân viên để cùng triển khai nhất quán mục tiêu và kế hoạch hành động

4. Đánh giá - thiết lập mục tiêu rõ ràng.

5. Lập kế hoạch hành động cho 90 ngày

6. Mở rộng mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp đồng đẳng.


                                             Chi phí: 15.800.000 đồng/người.

                              Bao gồm: phòng học, ăn trưa, teabreak, bộ KIT...

liên hệ

Thành phố Hồ Chí Minh

--Thành phố Hồ Chí Minh--
--Thành phố Hồ Chí Minh--

Nhà Tổ chức

CÔNG TY TNHH CBD HOLDING

--CÔNG TY TNHH CBD HOLDING--