ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ SỞ HỮU BÀI ĐÁNH GIÁ ASSESSMENTS 24X7

Đăng ký đã đóng

ASSESSMENTS 24X7

Assessments 24X7 là bài đánh giá hàng đầu trên thế giới và được phân phối độc quyền bởi BCA Group tại Việt Nam. Các bài đánh giá của Assessments 24x7 sẽ giúp bạn có thể phát hiện ra những năng lực tiềm ẩn hay các "điểm mù" mà bạn khó có thể nhận ra được. Giúp bạn phát huy được những điểm mạnh của bản thân và khắc phục được những điểm yếu đang còn tồn tại.

liên hệ

Công Ty TNHH Business Coaching Asia

Số 89 Đường Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Việt Nam
--Công Ty TNHH Business Coaching Asia--

Nhà Tổ chức

Công Ty TNHH Business Coaching Asia

--Công Ty TNHH Business Coaching Asia--