Đăng ký Khách mời cuộc họp Chapter CC HCM1 14/11/2023

Đăng ký đã đóng
ĐĂNG KÝ KHÁCH MỜI 
CUỘC HỌP CHAPTER CC HCM1 14/11/2023


Thông tin Chương trình:

  • Thời gian: 15h00 - 17h00, Thứ Ba, Ngày 14/11/2023
  • Địa điểm: Lầu 5 - Sảnh Hoa Hồng, Khách sạn Rex Sài gòn, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • Diễn giả: Mr. Nguyễn Kiên Trì - Tổng Giám Đốc ActionCOACH IQS Firm
liên hệ

CÔNG TY TNHH BOD CONNECTIONS

89 Hồ Bá Kiện
Phường 15. Quận 10
Hồ Chí Minh
Việt Nam
19006757
0904616286
info@ccvietnam.com

Nhà Tổ chức

CÔNG TY TNHH BOD CONNECTIONS

19006757
0904616286
info@ccvietnam.com