ĐĂNG KÍ ỨNG VIÊN THAM GIA SGDC/LDC THÁNG 11/2023

Đăng ký đã đóng
ĐĂNG KÍ ỨNG VIÊN THAM GIA SGDC/LDC THÁNG 11/2023

Đây là chương trình đào tạo CUỐI CÙNG dành cho Giám Đốc trong năm 2023. Anh/Chị Giám Đốc Vùng/Khu vực/Cấp cao vui lòng điền số lượng các ứng viên tham gia đến hết 17h00 31/10/2023.  

liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA

Số 87-89 Đường Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Việt Nam
--CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA--

Nhà Tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA

--CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS CONNECTIONS ASIA--