COACH CONFERENCE 2023

Thời gian: 03/06/2023 - 04/06/2023 - Địa điểm: VinOasis Phú Quốc - Phí tham gia: 4.000.000 VND / Coach (Chưa kèm VAT)

Đăng ký đã đóng

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: ActionCOACH VIETNAM
------------------------------------------------------------------------
ActionCOACH VIETNAM - KIẾN TẠO THỊNH VƯỢNG
🏠 Address: 87 – 89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
📞 Phone: (+84) 2871077979 – line 3 
✉️ Mail: support@actioncoach.vn/


liên hệ

VinOasis Phú Quốc

Vin Oasis
Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang 922251
Phú Quốc
Kiên Giang Việt Nam
--VinOasis Phú Quốc--

Nhà Tổ chức

Công Ty TNHH Business Coaching Asia

--Công Ty TNHH Business Coaching Asia--