Chương trình CTP 26 (27.03.2023 - 31.03.2023)

Đăng ký đã đóng
liên hệ

CÔNG TY TNHH BCA GROUP

87-89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10
Hồ Chí Minh 700000
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
02871077979
info@bcagroup.net

Nhà Tổ chức

BCA Business School

bcau@bcagroup.net