Khóa đào tạo Giám đốc Phát triển Chapter

Trở thành Giám đốc Phát triển Chapter và lan tỏa cộng đồng BNI rộng khắp Việt Nam.

Liên hệ ngay

Giới thiệu

12
Khóa mỗi năm
500+
Giám đốc đã tham gia
8
Amazing pages
37
Outstanding images

Giám đốc Phát triển Chapter (Launch Director Consultant) là những cá nhân xuất sắc, đầy nhiệt huyết mong muốn lan tỏa BNI trên khắp Việt Nam bằng cách tham gia vào đội ngũ Phát triển những Chapter mới.

Khóa đào tạo Giám đốc Phát triển Chapter là hành trang cơ bản, nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết để Giám đốc Phát triển Chapter bắt đầu hành trình và sứ mệnh xây dựng những mối quan hệ kinh doanh hiệu quả.