ActionLEADERS / LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH THỰC THI CHO DOANH NGHIỆP

Đăng ký đã đóng

Thời gian: thứ 5 - thứ 6, ngày 21 - 22/03/2024

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Giá trị đạt được:

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Chủ doanh nghiệp để tự tin đạt mục tiêu mong muốn.

2. Học hỏi các chiến lược đã triển khai tại các Doanh nghiệp khác sau khi vận hành thành công cùng ActionCOACH.

3. Gia tăng trải nghiệm và kiến thức cho cấp quản lý, đồng thời gia tăng sự gắn kết giữa Sếp - Nhân viên để vận hành đồng bộ đạt mục tiêu chung của doanh nghiệp.

4. Đánh giá lại hiện trạng thực hiện mục tiêu trong Quý vừa qua và thiết lập mục tiêu rõ ràng - cụ thể cho Quý tiếp theo.

5. Lập kế hoạch hành động cho 90 ngày theo từng tuần.

6. Được tiếp cận và hỗ trợ từ các nhà huấn luyện doanh nghiệp giàu kinh nghiệm.

7. Mở rộng mối quan hệ của bạn bằng cách kết nối với các chủ doanh nghiệp khác trong cộng đồng Planning Bootcamp.